Optikai hálózat

Image

Az optikai szál egy igen tiszta, néhány tíz (a technológia megjelenése idején még néhány száz) mikrométer átmérőjű üvegszálból és az ezt körülvevő, kisebb optikai törésmutatójú héjból álló vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: A fénykábel egyik végén belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a vezeték hajlítása esetén is – minimális energiaveszteséggel – a szál másik végén fog kilépni.

Ezt a tulajdonságot kihasználva az optikai szálak rendkívül alkalmasak digitális információ- továbbításra. A fényimpulzusoknak köszönhetően hatékonyabbak, mint a hagyományos rézvezetőjű csavart érpáras UTP-kábelek. A telekommunikációban jóformán minden hosszú távú gerinchálózat optikai kábeleket használ az adattovábbításra hatékonysága, valamint nagy távolságokon az egységnyi sávszélességre jutó jóval alacsonyabb fajlagos költségei miatt.

Monomódusú optikai kábellel akár 20km-es kábelhossz is megengedett. A nagyobb vezetékhosszak nagyobb flexibilitást adnak a tervezőknek a hálózatok építésénél, valamint az üzemeltetőknek is, mivel az üvegszál protokoll- és sávszélesség-független adatátvitelt tesz lehetővé.

A fémmentes optikai kábelek elektromágneses zavarral szemben érzéketlen átvitelt biztosítanak. Alkalmazhatók ipari környezetben, nagyfeszültségű kisülések közelében, erőműi berendezéseknél vagy akár nagyteljesítményű adóberendezések környezetében is.

Mivel az adatátviteli csatorna nem tartalmaz fémes elemeket, így nincs szükség földelésre, és a villámvédelem is garantált.

Adatvédelmi szempontból is kitűnő megoldás az optika, hiszen az üvegszál nem, illetve nagyon nehezen lehallgatható, így titkos, vagy nem publikus adatokkal dolgozó, azokat feldolgozó rendszerekben biztonságosan alkalmazható. (katonai célú felhasználásra vagy bankok, vállalatok adatkezelő rendszereiben ajánlott) Az átviteli csatorna jellemzői megfelelő műszerekkel folyamatosan ellenőrizhetők, így a változások, illetéktelen hozzáférések ténye, vagy kábel sérülés esetén a hibahely pontosan meghatározható.

Tartalék szálak telepítésével és hullámhossz multiplexerek alkalmazásával a későbbi kapacitás-bővítések újabb kábelfektetés nélkül megoldhatók.

Az optikai vezetékek szakítószilárdsága igen nagy, ugyanarra a keresztmetszetre vetítve még az acélnál is nagyobb. E tulajdonságuk nagymértékben lerövidíti a kábelek behúzását a hosszabb szakaszokon.